Goeie Moppen

Begrafenis

Hoe gaat een begrafenis ondernemer als hij uit gaat?

Hij gaat dan uitzonderlijk.