Goeie Moppen

Luchtje scheppen

Ik had niet gedronken…” Gast, je nam een schep mee naar buiten zodat je een luchtje kon scheppen.